Документи - Флайинг Карго България ООД

Документи - Флайинг Карго България ООД

Списък с документи при износ
Декларация за заплащане на транспорта от получателя или трета страна
Декларация за свободен внос на върнати американски стоки в САЩ
Декларация за продукти по стандарта за радиационен контрол
Междинна фактура за износ на обувки
Заявка за митническо посредничество – юридически лица
Заявка за митническо посредничество – физически лица
Декларация – съгласие за работа с лични данни – физически лица
Пълномощно – юридически лица
Пълномощно – физически лица
Проформа фактура
Молба за изпращане на паспорт
Декларация относно износ за САЩ на радиочестотни устройства, които могат да причинят опасни смущения
Декларация относно износ за САЩ на токсични субстанции
Декларация относно износ за САЩ на текстил
Декларация относно износ за САЩ на видеоматериали
Декларация относно износ за САЩ на произведения на изкуството
FedEx декларация за неопасен товар
Придружаващ документ за литиеви батерии


За въпроси, свързани с услугите в България, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

БЕЗПЛАТЕН НАЦИОНАЛЕН Телефон: 0800 11 000
ул. Източна тангента №100
София 1592
България

FedEx Express