Услуги - Флайинг Карго България ООД

Услуги - Флайинг Карго България ООД

FedEx Delivers to a Changing World

Можем да вземем Вашите пратки в София от 09:00 до 17:00, от понеделник до четвъртък. От 09:00 до 17:30 в петък, в зависимост от Вашето местоположение. Моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти за по-точна информация.

БЕЗПЛАТЕН НАЦИОНАЛЕН Телефон: 0800 11 000
ул. Източна тангента №100
София 1592
България

FedEx Express