Внос - Флайинг Карго България ООД

Внос - Флайинг Карго България ООД

За да се запознаете с изискванията за внос в България от държавата на изпращача, моля посетете http://www.fedex.com. После се върнете тук за да намерите необходимата Ви информация за митническите процедури, документи и друга подробна информация за транспорт до България.

Тук можете да проверите дали вашата пратка се нуждае от митническо освобождаване, какви документи са необходими за това и каква е процедурата по освобождаването и.

Вдясно ще намерите допълнителна информация, като например списък със забранени стоки, ограничения за размери и тегло за пратките, дължими такси и др.

Моля обърнете внимание, че процесът по митническото освобождаване започва в държавата на изпращача и приключва в държавата на получателя. Пратките не могат да бъдат освободени ако не са придружени от коректни документи. Дължимите мита и такси се определят в зависимост от вида на стоката, нейния произход и стойност.

Javascript трябва да е разрешен, за да можете да използвате инструкциите за митническо освобождаване.

 • 1 Стъпка 1
  Страна на изпращане
Моля изберете страна на изпращане:
 • 2 Стъпка 2
  Изпращач
Страна на изпращане :
Моля изберете изпращач:
 • 3 Стъпка 3
  Получател
Страна на изпращане :
Изпращач:
Моля изберете получател:
 • 4 Стъпка 4
  Стойност
Страна на изпращане :
Изпращач:
Получател:
Моля укажете стойността на пратката:
 • 4 Стъпка 4
  Стойност
Страна на изпращане :
Изпращач:
Получател:
Моля укажете стойността на пратката:
 • 5 Стъпка 5
  Освобождаване
Страна на изпращане :
Изпращач:
Получател:
Стойност:
Изберете кой ще извърши митническото освобождаване в България:
 • 2 Стъпка 2
  Край
Страна на изпращане :
Пратката ви не се нуждае от митническо освобождаване и може да бъде доставена на посочения адрес или да си я получите лично в някой от нашите офиси.
Информираме ви, че всяка пратка може да бъде спряна за митническа проверка по искане на Агенция Митници.
 • 4 Стъпка 4
  Край
Страна на изпращане :
Изпращач:
Получател:
Стойност:
Пратката ви не се нуждае от митническо освобождаване и може да бъде доставена на посочения адрес или да си я получите лично в някой от нашите офиси.
Информираме ви, че всяка пратка може да бъде спряна за митническа проверка по искане на Агенция Митници.
 • 5 Стъпка 5
  Край
Страна на изпращане :
Изпращач:
Получател:
Стойност:
Митническо освобождаване:
За митническото освобождаване на пратка са необходими следните документи:

Пълномощно – Агенция Митници изисква оригинал на нотариално заверено пълномощно, издадено от получателя на пратката на Флайинг Карго България ООД, да извърши митническото освобождаване от негово име. Формуляр на пълномощното можете да изтеглите тук.

Декларация – съгласие за работа с лични данни, ако получателят е физическо лице – Формуляр на декларацията можете да изтеглите тук.

Заявка за митническо посредничество, попълнена от получателя на пратката до Флайинг Карго България ООД да извърши митническото освобождаване от негово име. Заявката можете да изтеглите тук.

EORI номер Ако за първи път получавате пратка, нуждаеща се от митническо освобождаване, вие трябва да получите EORI номер за получателя на пратката от Агенция Митници. Процедурата по получаване на EORI номер можете да намерите тук (сайт на Агенция Митници).

Платежни документи за мита и такси. Размерът на митата и таксите не могже да бъде изчислен предварително – това става по време на подготовката на декларацията и сумата за плащане се съобщава на получателя. Митата и таксите се заплащат по банков път по сметката на Агенция Митници – офис аерогара София. Пратката се освобождава за разнасяне или получаване след заплащането на митата и таксите и разрешение от Агенция Митници. Плащането на митата и таксите се потвърждава с копие от документа за преведените суми. Отделно от митата и таксите, дължими към Агенция Митници, дължите такса банкова гаранция за временен склад под митнически контрол, платима на каса в наш офис.
Възможно е и начисляване на други такси съгласно ценовата листа на фирмата.

 • 5 Стъпка 5
  Край
Страна на изпращане :
Изпращач:
Получател:
Стойност:
Митническо освобождаване:
Ние подготвяме цесия за вашата пратка, за която дължите такса банкова гаранция за временен склад под митнически контрол и такса за изготвяне на документи за външен митнически брокер. Документите могат бъдат доставени на адреса на получателя или можете да си ги получите лично в някой от нашите офиси.
Възможно е и начисляване на други такси съгласно ценовата листа на фирмата.
 • 5 Стъпка 5
  Край
Страна на изпращане :
Изпращач:
Получател:
Стойност:
Митническо освобождаване:
Ние подготвяме цесия за вашата пратка, за която дължите такса банкова гаранция за временен склад под митнически контрол. Документите могат бъдат доставени на адреса на получателя или можете да си ги получите лично в някой от нашите офиси.
Възможно е и начисляване на други такси съгласно ценовата листа на фирмата.

За въпроси, свързани с услугите в България, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

БЕЗПЛАТЕН НАЦИОНАЛЕН Телефон: 0800 11 000
ул. Източна тангента №100
София 1592
България

FedEx Express