Износ - Флайинг Карго България ООД

Износ - Флайинг Карго България ООД

За да се запознаете с изискванията за износ от България до държавата на изпращача, моля посетете http://www.fedex.com. После се върнете тук за да намерите необходимата Ви информация за митническите процедури, документи и друга подробна информация за транспорт от България.

Тук можете да проверите дали вашата пратка се нуждае от митническо освобождаване, какви документи са необходими за това и каква е процедурата по освобождаването и.

Вдясно ще намерите допълнителна информация, като например списък със забранени стоки, ограничения за размери и тегло за пратките, дължими такси и др.

Моля обърнете внимание, че процесът по митническото освобождаване започва в държавата на изпращача и приключва в държавата на получателя. Пратките не могат да бъдат освободени ако не са придружени от коректни документи. Дължимите мита и такси се определят в зависимост от вида на стоката, нейния произход и стойност.

Javascript трябва да е разрешен, за да можете да използвате инструкциите за митническо освобождаване.

 • 1 Стъпка 1
  Дестинация

Моля изберете държава на получателя:

 • 2 Стъпка 2
  Вид на пратката
Дестинация:

Моля изберете вид на пратката:

 • 3 Стъпка 3
  Стойност
Дестинация:
Вид на пратката:

Моля укажете стойността на пратката:

 • 4 Стъпка 4
  Освобождаване
Дестинация:
Вид на пратката:
Стойност на пратката:

Моля изберете кой ще извърши митническото освобождаване в България:

 • 2 Стъпка 2
  Край
Дестинация:

Вашата пратка не се нуждае от митническо освобождаване.

 • 3 Стъпка 3
  Край
Дестинация:
Вид на пратката:

Вашата пратка не се нуждае от митническо освобождаване.

 • 4 Стъпка 4
  Край
Дестинация:
Вид на пратката:
Стойност на пратката:

Ако съдържанието на пратката не се нуждae от допълнителни разрешения или сертификати за износ, всичко, което трябва да се осигури е проформа фактура в три екземпляра.

Информираме ви, че всяка пратка може да бъде спряна за митническа проверка по искане на Агенция Митници.

 • 5 Стъпка 5
  Край
Дестинация:
Вид на пратката:
Стойност на пратката:
Митническо освобождаване:

За митническото освобождаване на пратка са необходими следните документи:

Пълномощно
Агенция Митници изисква оригинал на подписано пълномощно, издадено от получателя на пратката на Флайинг Карго България ООД, да извърши митническото освобождаване от негово име. Формуляр на пълномощното можете да изтеглите тук.

Заявка за митническо посредничество, издадено от получателя на пратката на Флайинг Карго България ООД да извърши митническото освобождаване от негово име. Заявката можете да изтеглите тук.

EORI номер
Ако за първи път получавате пратка, нуждаеща се от митническо освобождаване, вие трябва да получите EORI номер за получателя на пратката от Агенция Митници. Процедурата по получаване на EORI номер можете да намерите тук (сайт на Агенция Митници).

Тук можете да се запознаете със списък от други необходими документи при износ.

 • 5 Стъпка 5
  Край
Дестинация:
Вид на пратката:
Стойност на пратката:
Митническо освобождаване:

Необходимо е да ни предоставите декларация с разрешение за износ.

За въпроси, свързани с услугите в България, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

БЕЗПЛАТЕН НАЦИОНАЛЕН Телефон: 0800 11 000
ул. Източна тангента №100
София 1592
България

FedEx Express